مقایسه محصولات


درخواست
انجام لیزر رفع موهای زائد
نوع دستگاه لیزر
به وسیله دستگاه لیزر دایود
ناحیه
نیم تنه پشت آقایان
محدوده
پشت کمر کامل